Competitie nieuwe stijl


Dit voorjaar zal er naast de normale voorjaarscompetitie ook een Competitie Nieuwe Stijl zijn:

Dit zijn drie nieuwe aanvullende competitievormen en versoepeling van de regels, waaronder compact spelen. 


8 & 9 Competitie:

 • Alleen voor speelsterkte 8 & 9
 • Wedstrijden op niveau 8 of op niveau 9
 • Elk team speelt 2 dubbels (HD, DD, GD; alle combinaties mogelijk)
 • 7 speeldagen in april en mei
 • Clubs kiezen per team een speeldag (donderdagavond of zondagmiddag)
 • Minimaal 3 spelers per team
 • Compact spelen
 • Telt niet mee voor ranking 

Zomeravond competitie:

 • Recreatieve competitie
 • Elk team speelt 4 dubbels
 • Minimaal 4 spelers per team
 • 7 speelavonden in mei en juni
 • Woensdagavond vanaf 19uur
 • Kan ook naast de voorjaarscompetitie
 • Compact spelen

 

Onder 35 Competitie

 • Alleen voor spelers jonger dan 35 jaar
 • Voor speelsterkte 4 tot en met 7
 • Elk team speelt 4 dubbels
 • Minimaal 4 spelers per team
 • 7 speeldagen in april en mei
 • Zaterdag vanaf 17 uur
 • Compact spelen

Uitleg compact spelen

Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. In de praktijk ga je ook merken dat ‘Compact Spelen’ de duur van een partij verkort. Van gemiddeld 1.30 uur gaat dat naar gemiddeld 1.15 uur.

 

Uitleg vaste speler of invaller:

Om als vaste speler in aanmerking te komen mag je maximaal 2 verhinderingen hebben. Zijn er meer als 2 verhinderingen, dan ben je invaller. Dit betekent dat je invaller bent in een team, indien een vaste speler niet kan. De mogelijkheid bestaat om bv met twee personen zich op te geven als 1 vaste speler voor dezelfde competitiesoort, maar dan niet spelend op dezelfde data. 

 

Voor spelers die zich aanmelden als competitielid bij TV Sluiskil gelden de volgende regels:

 • Inschrijving kan voor alle competitie soorten gedurende het tennisseizoen.
 • Trainen alleen op de dagen dat er teamtraining is van de desbetreffende competitie soort. Buiten deze perioden gelden de normale gastspeler regels.
 • Uitgesloten van deelname van evenementen van de vereniging m.u.v. afsluiting competitie/feestavond.
 • Competitiespeler moet lid zijn van een andere vereniging.

Leeftijden:

 • Deelname aan de Voorjaarscompetitie 17+ geboortedatum vóór 1 januari 2001. 
 • Deelname aan de Voorjaarscompetitie 25+ geboortedatum vóór 1 januari 1993.
 • Deelname aan de Voorjaarscompetitie 30+ geboortedatum vóór 1 januari 1988.
 • Deelname aan de Voorjaarscompetitie 35+ geboortedatum vóór 1 januari 1983.
 • Deelname aan de Voorjaarscompetitie 45+ geboortedatum vóór 1 januari 1973.
 • Deelname aan de Voorjaarscompetitie 50+ geboortedatum vóór  1 januari 1968.

Deelname aan de Voorjaarscompetitie 10 t/m 14 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2003 en vóór 1 januari 2008. Leeftijdsdispensatie in uitzondering voor kinderen die in het bezit zijn van een geel paspoort.

 

Deelname aan de Voorjaarscompetitie 11 t/m 17 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2000 en vóór 1 januari 2007. Leeftijdsdispensatie in uitzondering voor kinderen die in het bezit zijn van een geel paspoort. Verder is het mogelijk om in een ploeg per speeldag maximaal één speler op te stellen die geen junior is. Deze speler moet echter geboren zijn op of na 1 januari 1999.

 

Leeftijdsdispensatie in alle competitiesoorten niet mogelijk, mits hierboven anders staat aangegeven.

 

Dispensatie twee keer spelen in één week of spelen voor twee verenigingen:

Let op: Dispensatie-aanvragen voor het twee keer spelen voor één vereniging moeten digitaal door de VCL worden ingediend via MijnKNLTB.

 

Dispensatie voor het spelen voor twee verenigingen moet schriftelijk bij de KNLTB worden aangevraagd via het daarvoor bestemde formulier. De Competitieleider van de KNLTB zal de aanvraag behandelen. 

 

Aanvragen dienen uiterlijk 20 maart 2017 in het bezit van de KNLTB te zijn.

 

Hierbij uitleg van de KNLTB over een promotie verzoek per team:

Voor de Voorjaarscompetitie 2017 bestaat wederom de mogelijkheid om voor een eventuele 'promotie bij keuze' in aanmerking te komen. Hiervoor dient bij de digitale inschrijving door de VCL een promotieverzoek ingevuld te worden. Per ploeg moet een apart verzoek worden ingediend. Verzoeken die de bond bereiken na 16 december 2016 worden niet in behandeling genomen.* 

De toewijzing is uiteraard afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in de klasse waarvoor promotie wordt aangevraagd, evenals van het aantal aanvragers.

 

KNLTB hanteert bij de beoordeling van de promotieverzoeken een aantal criteria. De promotieverzoeken worden met name beoordeeld op:

 • de eindejaarsrating 2016 van de spelers in de betreffende ploeg;  
 • prestaties van de betreffende ploeg in de competitie 2016;  
 • waar nodig vermijden dat drie of meer ploegen van dezelfde vereniging in één klasse uitkomen;  
 • de resultaten van de vergelijking tussen de promotieverzoeken 2016 en de feitelijke ploegopstellingen in 2016.

In het algemeen overtreft het aantal aanvragen het aantal beschikbare plaatsen.

 

Het is ook mogelijk om een recht in een hogere klasse aan te vragen voor een nieuwe ploeg, zonder dat daarmee de bestaande rechten van andere ploegen worden aangetast.

 

Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat ploegen in de laagste klasse van een competitiesoort worden ingeschreven.

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn kan je altijd contact opnemen met een van de leden van de TC of een mail sturen naar TC@TVSLUISKIL.NL


Download
Uitleg competitie nieuwe stijl.
competitie nieuwe stijl.pdf
Adobe Acrobat document 374.5 KB
Download
Uitleg compact spelen.
Compact Spelen.pdf
Adobe Acrobat document 334.0 KB